Select Page
Fiol och stråke

From-Olle

Olof Jonsson From, mera känd som “From-Olle”, föddes 1796 i Sjövästa i Järvsö socken. Hans far hette Jon Ersson From och var indelt soldat, nr 56, i Järvsö kompani vid Hälsinge regemente. From-Olle är den mest omtalade och mytomspunne spelmannen från Hälsingland genom tiderna. Hans rykte nådde långt utanför landskapsgränserna och alla ville anlita denne storspelman till sitt bröllop. Enligt muntlig tradition ska han ha spelat på över 200 bröllop och till vart och ett komponerat två låtar – en för bruden och en för brudgummen. Idag är ett 20-tal låtar bevarade som sägs vara efter From-Olle. Hans musik gjorde honom odödlig och än idag, 225 år efter hans födelse, ljuder fortfarande samma toner på de flesta spelmansstämmor.

From-Olle bodde under större delen av sitt vuxna liv i Sjövästas östra grannby Boda. Flera av hans främsta elever levde bodde också i samma trakt. Den blinde spelmannen Liv-Ante bodde i Boda och Lill-Hans, även kallad Spel-Hans, bodde i Stråsjö som ligger i sydväst, över skogen, om föräldrahemmet. På äldre dagar bodde Lill-Hans i den västra grannbyn Kallmyr.

Sedan 1973 har Boda bygdegårdsförening anordnat Liv-Antesträffen, den andra söndagen i augusti, vid Liv-Antes stuga i Boda. Träffen hålls till minne av både Liv-Ante och läromästaren From-Olle. Bara två kilometer väster om From-Olles föräldrahem uppfördes 1908 ett föreningshus av Kallmyr-Sjövästa byggnadsförening. Föreningen registrerades 1902 och huset kallas idag Kallmyr godtemplarhus, till minne av den godtemplarorden som drev föreningshuset vidare. Sedan 2018 anordnar Ljusdals bygdegårdsförening konsertserien Musik i Kallmyr i samma byggnad, som tack vare sin unika karaktär har föreslagits som byggnadsminne av Länsmuseet i Gävleborg. På denna lokala musikscen framträder idag många framstående folkmusiker, varav de flesta på ett eller annat vis influerats av bygdens store ikon.